Solidnie, profesjonalnie, na czas...

Usługi celne

Usługi celne

Wymiana towarowa z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej wymaga dokonania zgłoszenia celnego na granicy.
W przypadku eksportu należy towar objąć procedurą wywozu a w przypadku importu należy towar dopuścić do obrotu oraz uregulować należności celno-podatkowe.

Nasza agencja celna oferuje kompleksową obsługę celną w eksporcie i imporcie dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych:

 1. Odprawy celne eksportowe i importowe we Wrocławiu.
 2. Odprawy celne eksportowe w polskich portach lotniczych.
 3. Odprawy celne eksportowe w polskich portach morskich.
 4. Odprawy celne eksportowe na polskich przejściach drogowych.

Zakres usług w eksporcie :

 • Odprawy eksportowe w godzinach i poza godzinami pracy Urzędu Celnego
 • Legalizacja świadectw pochodzenia ( świadectwo EUR1, ATR, certificate of origin / białe świadectwo)
 • Procedury specjalne (uszlachetnianie bierne)
 • Potwierdzenie wywozu IE599. Przygotowanie dowodów alternatywnych
 • Otwieranie karnetu TIR
 • Otwieranie karnetu ATA i reprezentacja przed Krajową Izbą Gospodarczą
 • Wnioski do organów celnych
 • PROPONUJEMY ODPRAWY CELNE W EKSPORCIE 24 H/DOBA 7 DNI W TYGODNIU

Zakres usług w imporcie :

 • Reprezentacja przed organami celnymi we wszystkich procedurach
 • Przygotowanie wniosków o procedury specjalne (odprawa czasowa, uszlachetnianie czynne)
 • Reprezentacja przed SANEPID i WIJHARS
 • Otwieranie karnetu ATA przy odprawie czasowej
 • Przygotowanie deklaracji czasowego składowania
 • Procedury naprawcze w imporcie gdy towar nie spełnia wymagań UE
 • Zamykanie procedury tranzytu T1
 • Przygotowanie wniosków do organów celnych
 • Doradztwo celne

Inne usługi :

 • Rejestracja podmiotu w systemach celnych
 • Aktualizacja danych w systemach celnych
 • Rejestracja podmiotów i nadanie numeru EORI

Usługi dla osób fizycznych :

 • Odprawa celna mienia przesiedlenia
 • Odprawa przesyłek pocztowych
 • Przygotowanie dokumentów do odprawy celnej samochodów osobowych

Wszystkie czynności wchodzące w zakres naszej obsługi celnej są objęte całkowitą poufnością i ochroną danych klienta.
Wszystkim naszym klientom, którzy zadeklarują chęć współpracy z nami oferujemy bezpłatne doradztwo z zakresu przepisów celnych.

Serdecznie zapraszamy

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.